Copenhagen Business School

Introduktion

Læs den officielle beskrivelse

Copenhagen Business School (CBS) blev etableret i 1917. I dag er CBS med 20.000 studerende og 1.500 medarbejdere en af ​​de største erhvervsskoler i Europa og et af de 8 danske universiteter.

Organisation

CBS ledes af præsidenten, som er ansvarlig for CBS 'bestyrelse. Bestyrelsen er ansvarlig for ministeren for videnskab, innovation og videregående uddannelse. Udover præsidenten er der to dekaner og en universitetsdirektør. Som ledende medarbejder er de ansvarlige for den daglige ledelse af CBS.

Strategi

CBS 'nye strategi er iværksætteri og innovation, programporteføljen og samarbejde med erhvervslivet og samfundet. Strategien er nu klar. Det vil sætte kurset for CBS fra 2017 fremad i mindst fire år.

Den 12. oktober 2016 gav CBS bestyrelse sin fulde støtte til den nye CBS-strategi. Strategien er en bekræftelse af "Business in Society" -strategien fra 2011, men den øverste ledelse har valgt følgende tre nye transformationsinitiativer fra 2017-2020:

 • Iværksætteri og innovation
 • CBS 'programportefølje
 • Samarbejde med erhvervslivet og samfundet

Den overordnede strategiske retning er klar: Vi vil styrke vores position som et bredt tværfagligt erhvervsuniversitet, idet vi altid holder fokus på vores indflydelse på samfundet og en forpligtelse til forskning og forskningsbaseret uddannelse. Vi ønsker at bidrage til samfundet ved at finde nye svar på samfundsmæssige udfordringer gennem akademisk fremragende forskning, og vi engagerer os i samfundet gennem multilaterale interaktive, sammenhængende relationer, der forbinder integrativ tænkning med samfundsmæssige praksis på måder, der er gensidigt givende.

Identitet

CBS er et internationalt forretningsuniversitet. CBS kombinerer elementer fra konventionelle erhvervsskoler og "fuld universitet" -modellen med sin særpræg, der altid er fokuseret på vores indflydelse på samfundet og en forpligtelse til forskning og forskningsbaseret uddannelse. Vi spiller en vigtig rolle i diskussionen om innovative og iværksætteriske forretningsmodeller, bæredygtige organisatoriske former og økonomisk praksis i forhold til ansvarlig ledelse og ledelse. Vi fremmer en iværksætterånd inden for CBS, opmuntrende til nye ideer, åbne for individuelle initiativer og fleksible i lyset af nye muligheder.

Mission

CBS har et særligt ansvar for at bringe viden og nytænkning til virksomheder og organisationer, til næste generation af virksomhedsledere og til samfundet som helhed. Vores store bidrag tager form af forskning og forskningsbaseret uddannelse. Vi har pligt til at uddanne både unge og erfarne mennesker til erhvervslivet og samfundet ved at give dem et solidt grundlag for viden og indsigt fra den seneste internationale forskning med henblik på værdiskabelse og bæredygtig udvikling.

Vision

CBS sigter mod at blive et verdensledende erhvervsuniversitet, der anerkender virksomhedens og den offentlige sektors afgørende rolle i formandet af samfundet - og den lige så vigtige måde, hvorpå forretningspraksis og processer formes af samfundet. Kernen i vores fremtidige udvikling vil være uddannelse af studerende, der er i stand til at bidrage med innovation og iværksætteri til højtstående beskæftigelse og skabelse af forskning, som både er akademisk fremragende og bidrager væsentligt til at finde nye svar på samfundsmæssige udfordringer. Forudsætningen er et attraktivt, ansvarligt og engagerende arbejde, der involverer medarbejdere og studerende og høj international standard i alt, hvad vi gør - og en organisation, der har kapacitet til at integrere og skabe med det omgivende samfund.

Kvalitet

CBS tilstræber at sikre høj kvalitet i alle sine tjenester

Kvalitetssikring hos CBS omfatter følgende regelmæssige aktiviteter:

 • Internationale akkrediteringer (EQUIS, AMBA, AACSB)
 • Internationale benchmarks som en tilbagevendende aktivitet
 • Peer review af forskningsafdelinger mindst en gang hvert 5. år
 • Nationalt program akkreditering af ACE Danmark i henhold til dansk lovgivning
 • Kursus- og programevalueringer som en regelmæssig aktivitet i slutningen af ​​hvert element

KVALITET I UNDERSØGELSE

Ved CBS-kvalitet i undervisningen indgår følgende elementer:

 • Klare læringsmål for programmet og individuelle kurser, der beskriver forventede studiekompetencer i slutningen af ​​programmet
 • En læseplan, der afspejler den nyeste internationale viden inden for fagets discipliner
 • Pædagogiske modeller, som understøtter opnåelsen af ​​læringsmålene
 • Måling og opfølgning på realiseringen af ​​de påtænkte læringsmål, med regelmæssig og systematisk feedback til programudvalget og kursusansvarlig
 • Systematisk dialog med eksterne interessenter med henblik på at bekræfte, at programmet opretholder behovene for erhvervslivet og samfundet
 • En lærer med akademiske og pædagogiske kompetencer til at levere forskningsbaseret undervisning på højeste internationale niveau
 • En administration og campus faciliteter, der optimalt understøtter elevernes læring og personlig udvikling

Placeringer

København

Address
Copenhagen Business School
Solbjerg Plads 3
Frederiksberg

DK-2000 København, Danmark